Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida

Nu är vi inne i tider när det är många olika trafikanter som rör sig och blandas på våra vägar och vid våra bryggor och badplatser.
Tänk på att 
– begränsa hastigheten
– mötas på M-platser
– parkera på P-platser
– visa hänsyn
Vägsamfälligheten har införskaffat en hastighetsdisplay som kommer att användas på skiftande ställen längs vårt vägnät för att påminna om att begränsa hastigheten samt logga trafikmängd, hastighet m.m.

 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
Årsmöte för Villaägarföreningen senarelagt
Ny planerad mötestidpunkt 26/9  kl 14.00 på Granliden (även Höströjningsdag)
För ytterligare info se föreningens förstaflik!

Påminnelse om uppdatering av adressuppgifter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbvEadn0ZkcmDcGb_hVvM7L_pxD8n-f_-ebMC7gLKRVnE1Q/viewform

HJÄRTSTARTARE    
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret där också andra platser med hjärtstartare kan hittas
http://www.hjartstartarregistret.se