Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida

ÅRSSTÄMMOR 27 APRIL 2019
Detaljerade kallelser kommer men anteckna redan nu tidpunkten i era kalendrar
14.00 Villaägarföreningen
14.45 Vägsamfälligheten
Plats: Granliden

VIKTIG NYHET!
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret.

Avfallshantering  (OBS! Uppdaterad information)
Under perioden november/december 2018 – mars/april 2019 hämtar inte entreprenören hushållsavfall inom Grundvik, utan kommande vintersäsong är fem stora sopkärl uppställda vid korsningen Grundviksvägen/Johanneslundsvägen. Servicen startar i vecka 46 och pågår fram till och med vecka 16, 2019.

Intresserad av styrelsearbete i Villaägarföreningen eller Vägsamfälligheten ?
Vill du vara med i någon av styrelserna och bidra till att sköta vårt fantastiska Grundvik, så är det bara att höra av dig till någon i valberedningen:
– Åsa Nylén, tel. 070-609 88 33 , mail – asanylen71@gmail.com
– Torborg Klingsell, tel. 070-966 64 27 , mail – torborg.klingsell@gmail.com

Information om möjlighet till fiberanslutning av fastigheter i Grundvik

information-fiberanslutning-grundvik

 

Dokument för att anmäla intresse/skriva avtal

anslutning-och-installationsavtal-2016d-gundvik