Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida


Viktig info rörande sophantering!

Det förekommer att soptunnorna vid Johannelundsvägen blir överfyllda på bara några dagar efter tömning . Till del kan det antas bero på att sopsortering inte sker i tillräckligt hög grad, d.v.s. att man inte sorterar ur och lämnar de sopor för vilka det finns särskilda kärl vid Granliden (eller annan återvinningsstation) utan kastar även sådana i dessa kärl.
För vår globala miljö och även lokalmiljön i anslutning till soptunnorna vänligen läs, begrunda och följ dessa instruktioner
https://www.ftiab.se/download/18.32869b1416ae628590f7b9/1560845300511/Sorteringsblad_Svenska.pdf

Ordinarie sophämtningsrutiner återupptas av Roslagsvatten från v. 17

 

Städdag 25 april 
Start 11.00 vid respektive städområdes samlingsplats


Årsmöten,  för 
dokument se respektive förstasida
Lördag 25 april på Granliden
14.00-15.30  Villaägarföreningen
15.30-16.30  Vägsamfälligheten

 

 

 

VIKTIG NYHET!
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret.

 

Information om möjlighet till fiberanslutning av fastigheter i Grundvik

information-fiberanslutning-grundvik

 Dokument för att anmäla intresse/skriva avtal

anslutning-och-installationsavtal-2016d-gundvik