Midsommar

10.00
Samling för att klä
Midsommarstången.
Tag med blommor så den blir vacker

14.30
Skrinda från Grundviks brygga
till midsommarängen.

15.00-16.30
Midsommarstången reses,
sedan dans för barn & vuxna.
Lotteri , pilkastning, saft och bullar.
Tag gärna med picknick- eller kaffekorg.

Från 21
Dans på Grundviks brygga