Vägsamfälligheten

OBS! OBS! OBS!

Den tillfälligt införda viktbegränsningen är nu borttagen och ordinarie begränsning gäller.

För all trafik är det fortsatt viktigt att vi kör försiktigt, möts på M-platser och undviker stora rattrörelser, särskilt vid passage av vägkanter (in- och utfart till tomter, M-platser m.m.).

———
Förra året gjordes en större insats avseende klippning av dikeskanter. Denna var relativt kostsam och styrelsen bedömer i år att vi inte har råd med en motsvarande insats givet den förestående ytbeläggningen och dess kostnadsnivå.
Vi har ännu inte hittat någon enklare/billigare lösning och vädjar därför till föreningens medlemmar att tills vidare, om möjligt och efter egen förmåga,  göra en insats längs vägarna i anslutning till egen tomt och i närområdet för att hålla undan växtligheten.

Notera att Transportstyrelsens bärighetsklass BK 2 gäller för vägarna.
Nedskyltning kan dock ske vid behov.

Målbild som styrelsen jobbar utefter

 • Vi kör försiktigt och visar hänsyn gentemot varandra.
 • Normal standard för gående, cykel, personbil samt övriga motorfordon som normalt trafikerar vägen.
 • Vägen skall hållas farbar för trafik med motorfordon året om.
 • Vägen skall underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet.
 • Vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är begränsad, t.ex. vid tjällossning eller längre regnperioder, skall tyngre trafik kunna avlysas.
 • Normal viktbegränsning enligt Transportstyrelsens bärighetsklass BK2, vid begränsad vikt gäller max 4 ton totalvikt.
 • Rekommenderad maximal hastighet för trafik på vägarna är 30 km/h.
 • Vägen är enfilig och möten mellan fordon sker i huvudsak vid mötesplatser.
 • Fungerande vattenavrinning från vägarna, dock anpassat till praktiska förutsättningar.
 • Växtligheten skall begränsas i möjligaste mån för att dels sol och vind kommer åt att torka ur vägkroppen och dels för att säkerställa fri sikt.
 • Bra förutsättningar för snöröjning av vägarna.

Uppdaterad: 2018-09-18