Villaägarföreningens styrelse

Nuvarande styrelse består av;

Lars Crampelle – Ordförande och Ekonomiansvarig
Morgan Lindström – Sekreterare / Hemsidan
Sven Orefelt Röjningsansvarig och Vice Ordförande
Stephanie König – Events och Röjningsansvarig
Peter Åstmark – Byggnader / Anläggningar