Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida

Vildsvinen i Grundvik  

 – en viktig fråga! 

Vildsvinen har funnits på Ljusterö under ett flertal år, men det är från 2019 som de har tagit sig in i Grundvik och påverkat området med att gräva upp gräsmattor med mera. Under år 2021 har det blivit avsevärt mycket mer skador på såväl de privata som på Villaägareföreningens fastigheter. 

 

Flera av föreningens medlemmar har även sett vildsvinen röra sig i området och då främst när det har blivit mörkt. Många medlemmar känner sig begränsade att röra sig fritt inom området efter mörkrets inbrott. Styrelsen har kontakt med viltvårdare som försöker att skjuta vildsvin som rör sig inom Grundvik. Enskilda medlemmar har satt upp stängsel kring sin egen fastighet.

 

Vill du hjälpa oss i arbetsgruppen?

Vid årsstämman den 12 juni 2021 bildades en arbetsgrupp med syftet att arbeta fram en tidsatt strategi för att komma fram med åtgärder för att markant reducera stammen av vildsvin som påverkar markområdena inom Grundvik. Arbetsgruppen söker nu ytterligare intresserade personer som vill engagera sig i frågan. Man kan bidra på många olika sätt. 

Vill du anmäla ditt intresse, har du frågor eller vill veta mer om arbetet kontakta någon av oss i arbetsgruppen; Lars Lagerstrand, Lars Crampelle, Torborg Klingsell. Det går självklart även bra att kontakta styrelsen i Villaägareföreningen på villa@grundvik.net

 

 
Kom ihåg att…
I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar.
Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

Tänk på att
– begränsa hastigheten
– mötas på M-platser
– parkera på P-platser
– visa hänsyn

Ny i Grundvik eller bytt kontaktuppgifeter
Ni som säljer/köper en fastighet (och ni som byter kontaktuppgifter) kom ihåg att såväl Villaägareföreningen som Vägsamfälligheten behöver information om ägarbytet och de nya  kontaktuppgifterna (kan lämnas via nedanstående länk)!

Inhämtning / uppdatering av adress-/kontaktuppgifter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbvEadn0ZkcmDcGb_hVvM7L_pxD8n-f_-ebMC7gLKRVnE1Q/viewform

HJÄRTSTARTARE    
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret där också andra platser med hjärtstartare kan hittas
http://www.hjartstartarregistret.se