Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida

 

Notera att Villaägarföreningen har ny mailadress, villa@grundvik.net

 
Kom ihåg att…
I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar.
Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

Tänk på att
– begränsa hastigheten
– mötas på M-platser
– parkera på P-platser
– visa hänsyn

Ni som säljer/köper en fastighet kom ihåg att såväl Villaägarföreningen som Vägsamfälligheten behöver information om ägarbytet och de nya ägarnas kontaktuppgifter (kan lämnas via nedanstående länk)!

Inhämtning / uppdatering av adress-/kontaktuppgifter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbvEadn0ZkcmDcGb_hVvM7L_pxD8n-f_-ebMC7gLKRVnE1Q/viewform

HJÄRTSTARTARE    
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret där också andra platser med hjärtstartare kan hittas
http://www.hjartstartarregistret.se