Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida

Den här helgen väntas många ut till Grundvik då det är Röjardag, Årsmöte i Villaägarföreningen, Bryggföreningar som har möten, en del kanske är här en sista gång innan sista soptömningen (måndag 5/10 för sommarabonnemang), andra tar upp båtar mm
 
Vi kan alltså förvänta oss stor liv och rörelse av alla kategorier på våra vägar 
 
Tänk på att…

I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar. Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

 

Påminnelse om uppdatering av adressuppgifter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbvEadn0ZkcmDcGb_hVvM7L_pxD8n-f_-ebMC7gLKRVnE1Q/viewform

HJÄRTSTARTARE    
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret där också andra platser med hjärtstartare kan hittas
http://www.hjartstartarregistret.se