Välkommen…

…till Grundviks villaägareförenings och vägsamfällighets gemensamma hemsida

Trädfällning inom Grundvik – framkomligheten delvis påverkad

Den 16 december kommer det att fällas träd i direkt anslutning till vägen. Arbetsplatsen kommer att vara i början av Grundvik inom städområde nr 1. Entreprenören planerar att starta med arbetet kl. 8 och det pågår fram till ca kl. 11. Framkomligheten på vägen kommer, under några timmar, att vara ytterst begränsad.

 
Information om  våra vägar 
Grundvik – Information vägar. Nov 2020
 
Kom ihåg att…
I Grundvik samsas vi om utrymmet på våra vägar.
Det ska vara säkert för gående, löpande, cyklande barn och vuxna, bilar och djur. 

 

Tänk på att
– begränsa hastigheten
– mötas på M-platser
– parkera på P-platser
– visa hänsyn

 

Påminnelse om uppdatering av adressuppgifter
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfbvEadn0ZkcmDcGb_hVvM7L_pxD8n-f_-ebMC7gLKRVnE1Q/viewform

HJÄRTSTARTARE    
En hjärtstartare finns numera permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret där också andra platser med hjärtstartare kan hittas
http://www.hjartstartarregistret.se