Ambulanshelikopter

Om du behöver ambulanshelikopter, Ring 112 och ange landningsplats.

Här är positionsangivelserna:

Grundviks Gård
59° 27´ 58N -18° 31´ 47E

Midsommarängen
59° 27´ 31N -18° 31´ 84E

Det finns numera en hjärtstartare permanent placerad vid kiosken vid Grundviksbadet/Grundviks Brygga.
Den är självinstruerande och anmäld till hjärtstartarregistret.