Badplatser

Grundvik har flera trevliga badplatser, som kan nyttjas av föreningens medlemmar.
Inom våra gemensamma badplatser får inte hundar vistas under perioden juni-augusti, mellan kl.09-18. Respektera detta för att vi ska ha en attraktiv miljö vid badplatserna och alla ska kunna trivas.