Grannsamverkan/Samverkan mot brott

Det förekommer lite nu och då inbrott på Ljusterö och ibland även inom Grundvik.
Det har stor betydelse om vi alla är observanta om vi ser några obekanta rörelser inom området. Respektive städområde bör samla in alla grannars kontaktuppgifter för att snabbt och enkelt kunna kontakta varandra vid misstänkta aktiviteter.
Alla inbrott som sker inom Grundvik bör polisanmälas.
Informera gärna även styrelsen om inbrott har skett.

För mer information, se www.samverkanmotbrott.se. och www.osteraker.se