Risk för låg grundvattennivå

Över stora områden inom Sverige, och då främst i kustlandskapen, är det mycket låga nivåer på grundvattnet.
Vi inom Grundvik ligger inom dessa områden, som har låga nivåer.
Vi alla bör vara mycket försiktiga med att förbruka för mycket vatten från våra brunnar.
I framtiden kan det uppstå stora problem med att ha tillgång för oss till det viktiga dricksvattnet.

För mer information, se www.sgu.se. och www.osteraker.se