Städdagar

Styrelsen planerar och samordnar två stycken städdagar varje år.
Den första sker på våren och ligger den sista lördagen i april månad och den andra sker på hösten den sista lördagen i september månad.
Medlemmarna har ett gemensamt ansvar att städa och ta ner mindre träd, sly mm längs vägarna och på våra allmänningar.
Styrelsen kommer att beställa, av professionell entreprenör, när större träd behöver fällas.