Röjning

Varje fastighetsägare inom Grundvik har ansvar för att hålla rent på den del av sin fastighet som gränsar mot vägarna. Skälen till att rensa vegetationen i den delen av fastigheten är flera.
Vi strävar efter att ha en trafiksäker miljö på våra vägar, där inga människor eller fordon på vägen eller i direkt anslutning till denna är skymda av träd och buskar. Vägarna behöver även ha in vind och solljus för att kunna torka upp efter den nederbörd, som har kommit på vägkroppen.
Alla medlemmar i Grundviks Samfällighetsförening har ett ansvar att under alla årstider rensa bort träd, buskar, gräs mm som växer på egna fastigheten i direkt anslutning till vägarna.
Röjning skall ske inom hela vägområdet eller till minst 2,0 m från vägkanten.
Det mått som gäller för att det inte ska finnas någon vegetation ovanför vägbanan är en fri höjd om minst 4,6 meter. Tänk på att detta mått gäller även vintertid då snö och is riskerar att tynga ner grenverket.
Dessa mått är ett krav från Trafikverket.

fastighetsagarens-ansvar_151127