Vägsamfällighetens styrelse

Nuvarande styrelse består av;
Tommie Jönsson – Ordförande, ekonomi
Henrik Lindström – Sekreterare
Anders Hedebrant – Kommunikation
Ann Lundström – Ledamot
Bo Janfalk – Ledamot
Rose-Marie Gauffin – Suppleant
Karin Gagner – Suppleant

Vill du komma i kontakt med styrelsen maila till
vagar@grundvik.net

Uppdaterad: 2023-05-23