Simskola

Simskola har bedrivits inom Grundvik ända sedan mitten av 1950-talet. Under sommaren 2019 pågick simskolan under 3 veckor i juli.