Simskola

Simskola har bedrivits inom Grundvik ända sedan mitten av 1950-talet.