Simskola

Simskola har bedrivits inom Grundvik ända sedan mitten av 1950-talet.

Sommaren 2021 kommer simskolan bedrivas veckorna 28, 29, 30. 
För information och anmälan kontakta grundvik.simskola@outlook.com