Simskola

Simskola har bedrivits inom Grundvik ända sedan mitten av 1950-talet.

Sommaren 2022: se info på  Hemsidans gemensamma förstasida